ادویه

سس

ترشی و خیار شور

سرکه و آبلیمو

رب

سبزی خشک

زعفران