پاستا،نودل و سوپ

غذای آماده

کنسرو حبوبات

فراورده های مرغ

کمپوت میوه

سبجیات منجمد

کنسرو خورش

پیتزا و خمیر پیتزا

مایه غذا

کنسرو مرغ و ماهی

فرآورده های گوشتی