تمامی اطلاعات کاربران و خرید آنها در سامانه بصورت رمزنگاری شده توسط الگوریتم MD5 انجام می گردد.